РЕГЛАМЕНТ НА БРФК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА САС ТИТЛИ И ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ

РЕГЛАМЕНТ НА БРФК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА САС ТИТЛИ И ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ САС ТИТЛИ Титлата САС на изложби с ранг САСIB се присъждана на кучета получили Отлична оценка и класирали се на първо място в класа си за класовете Междинен, Открит, Работен и Шампиони. Титлата R-САС на изложби с ранг САСIB се присъждана на кучета получили…