Австралийска овчарка

Събрание на Национален клуб австралийска овчарка

Управителният съвет на Сдружение „Национален клуб Австралийска овчарка” /НКАО/, кани всички свои членове да присъстват и вземат участие лично или чрез упълномощено от тях лице в заседанието на редовното годишно Общо събрание на членовете на Сдружение „Национален клуб Австралийска овчарка” /НКАО/, което ще се проведе на 15.02.2020 година от 17:00часа в ресторант “Вино и Вино…