АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛУБОВЕТЕ

Всички клубове, членове на БРФК, които не са предали актуална информация, включваща: име, представляващ /според АВ/, адрес, тел, електронна поща, в оригинал, на хартия, подписана от официалния представляващ, ще бъдат предложени за изключване от БРФК, поради отказ от комуникация!