Обръщние

БРФК се обръща към БНК Унгарска визла, БНК Белгийски овчарки и НБ Нюфаундленд клуб с молба да предоставят в офиса на БРФК, гр. София ул. Чарлз Дарвин 27, актуална официална информация за клуба, в оригинал, с подпис от официалния представляващ и печат на клуба. Непредаването на искания документ ще се счита за отказ от комуникация…