Годишно Общо Събрание на БКБК

Уважаеми колеги, във връзка с Протокол /21.06.19 от заседание на УС на БРФК, ви уведовяваме, че Управителният Съвет на БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ БОБТЕЙЛ КЛУБ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно Общо Събрание на БКБК, което ще се проведе на 22.02.2020 г. (събота) от 10.30 ч. в гр.София, ул. Хан Крум 2 . При липса…

Квалификация за Европейската купа за континентални кучета

БРФК организира състезание с ранг САСТ за континентални птичари на 07.03.2020 година на терените на ЛРС „Сокол-1893“ – град Пазарджик. Мероприятието ще е квалификация за излъчване на национален отбор за Европейското първенство за континентални кучета 2020 година в град Ниш, Република Сърбия. Краен срок за приемане на заявки 02.03.2020 година на имейл office@brfk.bg.