Годишно Общо Събрание на БКБК

Уважаеми колеги, във връзка с Протокол /21.06.19 от заседание на УС на БРФК, ви уведовяваме, че Управителният Съвет на БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ БОБТЕЙЛ КЛУБ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно Общо Събрание на БКБК, което ще се проведе на 22.02.2020 г. (събота) от 10.30 ч. в гр.София, ул. Хан Крум 2 . При липса…

Квалификация за Европейската купа за континентални кучета

Уважеми господин Христозов, Във връзка с предстоящото Европейско първенство за континентални кучета 2020 година в град Ниш /Република Сърбия/, съгласно изпратената програма от ФСИ, Ви уведомявам, че беше създадена организация за провеждане на квалификации за съставяне на национален отбор. С цел да се влезе в графикът за окомплектоване на отборът и изпращане на заявките, беше…