Отмяна на събития

УС на БНК Швейцарски пастирски кучета взе решение за отмяна на насрочените Общо събрание, Специализирана изложба с ранг САС и Семинар. Новите дати ще бъдат съобщени допълнително.