УРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНО-КЛУБНИ ОТНОШЕНИЯ

В БРФК СЕ ПОЛУЧАВАТ ПИСМА ЗА ПРОБЛЕМИ В КЛУБОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАПЛОЖДАНЕ НА КУЧЕТА, ПРЕГЛЕД НА КУЧИЛА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КУЧЕНЦА ОТ КУЧИЛА И Т.Н. БРФК СЧИТА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ЗА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ. ЗА ИЗБЯГВАНЕТО ИМ В БЪДЕЩЕ, БРФК ПРЕПОРЪЧВА  ПОДОБНИ ОТНОШЕНИЯ ДА СЕ УРЕЖДАТ, КАКТО И ДО СЕГА, ЧРЕЗ ПОДПИСВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОГОВОРИ.