В изпълнение решенията на ОС на БРФК от 06.03.2021г.

В изпълнение решение на ОС на БРФК от 06.03.2021г., с което всички права и задължения на БРФК, произтичащи от членството й в FCI, се прехвърлят на Българска Национална Федерация по Кинология, БНФК кани всички клубове, членове на БРФК, да станат нейни редовни членове. Поканата е изпратена на официалния електронен адрес на всеки клуб, член на…