РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БРФК 06.03.2021, АСЕНОВГРАД

  Решение № 1: Гласуването ще е явно, като ще се гласува тайно, ако има такова предложение за съответната точка. Решение № 2: Общото събрание приема обявения дневен ред. Решение № 3: След проведеното гласуване Общото събрание реши: Изключва „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЕЛГИЙСКИ ОВЧАРКИ – БНКБО“ и „СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ УНГАРСКА ВИЗЛА““ от БРФК.…