ЗАПОЧВА ИЗДАВАНЕ НА РОДОСЛОВИЯ

Уважаеми Колеги, Приложихме писмото, което получихме от ФЦИ на 28.07.2021г. От него става ясно следното: Решенията на ИОС на 04.07.2021г. не можаха да бъдат вписани в Агенцията по вписванията и да влезнат в сила. Управителния съвет на БРФК остава непроменен и законен. Избраният на това събрание  управителен съвет и други органи на управление  са нелегитимни.…

УКАЗАНИЯ ОТ СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ОТНОСНО ИОС 04.07.2021

У К А З А Н И Я № 20210710215619/13.07.2021г. По повод на заявление вх. № 20210710215619 / 10.07.2021г. от Антония Тодорова Турлакова на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ давам указания за допускане на вписване на следните обстоятелства: София 1111, ул. Елисавета Багряна №20 www.registryagency.bg тел.:…