Решения на УС на БРФК 29.07.2021

Всички родословия на български кучета да бъдат издавани от Румънската киноложка федерация. Всички документи ще се събират и обработват от БРФК от работници на доброволен принцип, за да се провери редовността на документите и заплащането на таксите за издаване на родословия към Румъния. Събирането на документите ще става по клубове. Издадените от Румъния родословия ще…