ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ №1

„В случай на обявяване в несъстоятелност на БРФК, ще бъде назначен синдик, но последният само и единствено ще има правомощие да попълва масата на несъстоятелността като събира активите /които са 0 лева/. Нищо повече. До тогава дружеството се представлява и ще се представлява само и единствено от Председателя на управителния съвет Георги Колев Христозов. Това…