РЕШЕНИЯ НА УС НА БРФК ОТ 12.09.2021г.

По т.1. Всеки член на БРФК може да издава родословия на своите членове за собствена сметка. Клубовете, които нямат собствени родословия ще могат да използват родословието на БРФК, по заявка. Издадените от клубовете родословия да се изпращат за вписване в племенната книга на БРФК на адрес гр. Асеновград, офис на ЕКОНТ на ул. Христо Ботев,…