РЕШЕНИЯ УС НА БРФК 23.09.2021

По т.1. Всеки редови член на БРФК, на който е отказано издаване на родословия от клуба му,  може да се обърне към БРФК на [email protected] и ще му бъдат дадени указания за издаване на родословия без клуба, в който членува; По т.2. Приема Правилник за спортни изпити. По т.3 БРФК издава експортни сертификати за кучета,…