РЕШЕНИЯ НА УС НА БРФК ОТ 01.10.2021г

  По т.1. Дава се право на издаването на родословия от НК Френски булдог България, въпреки спрените права на клуба. ОРД на клуба ще издава родословията; По т.2 Във връзка със спрените права на Софийско киноложко дружество и предложението за изключването му от БРФК на следващо ОС, всички членове на дружеството да се обърнат за…