ПОЛУЧАВАНЕ НА ОЦЕНКИ НА КУЧЕТА ЗА ВЛИЗАНЕ В РАЗПЛОД

  ОТНОСНО ОЦЕНКИ НА КУЧЕТА ЗА ВЛИЗАНЕ В РАЗПЛОД, БРФК ИНФОРМИРА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ ЗА СЛЕДНОТО: В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ПРАВИЛАТА НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ. ЩЕ СЕ ИЗЧАКА ПРЕМИНАВАНЕТО НА КАРАНТИНАТА. АКО ТЯ СЕ ПРОДЪЛЖИ МНОГО, ТОГАВА ЩЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДРУГИ МЕРКИ.

УРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНО-КЛУБНИ ОТНОШЕНИЯ

В БРФК СЕ ПОЛУЧАВАТ ПИСМА ЗА ПРОБЛЕМИ В КЛУБОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАПЛОЖДАНЕ НА КУЧЕТА, ПРЕГЛЕД НА КУЧИЛА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КУЧЕНЦА ОТ КУЧИЛА И Т.Н. БРФК СЧИТА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ЗА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ. ЗА ИЗБЯГВАНЕТО ИМ В БЪДЕЩЕ, БРФК ПРЕПОРЪЧВА  ПОДОБНИ ОТНОШЕНИЯ ДА СЕ УРЕЖДАТ, КАКТО И ДО СЕГА, ЧРЕЗ ПОДПИСВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОГОВОРИ.