УРЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНО-КЛУБНИ ОТНОШЕНИЯ

В БРФК СЕ ПОЛУЧАВАТ ПИСМА ЗА ПРОБЛЕМИ В КЛУБОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАПЛОЖДАНЕ НА КУЧЕТА, ПРЕГЛЕД НА КУЧИЛА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КУЧЕНЦА ОТ КУЧИЛА И Т.Н. БРФК СЧИТА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ ЗА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ. ЗА ИЗБЯГВАНЕТО ИМ В БЪДЕЩЕ, БРФК ПРЕПОРЪЧВА  ПОДОБНИ ОТНОШЕНИЯ ДА СЕ УРЕЖДАТ, КАКТО И ДО СЕГА, ЧРЕЗ ПОДПИСВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОГОВОРИ.

Кризисен план на БРФК за действие в условията на извънредно положения

Всички изложби, обявени по календарния план на БРФК ще се провеждат на открито, при стриктно спазване на мерките за недопускане на разпространение на заразата от коронавирус. При влошаване на обстановката изложбите ще бъдат отменяни или отлагани за други дати, като за това ще бъдат издадени своевременни информационни съобщения. По време на изложбите се ограничава участието на…

Отмяна на събития

УС на БНК Швейцарски пастирски кучета взе решение за отмяна на насрочените Общо събрание, Специализирана изложба с ранг САС и Семинар. Новите дати ще бъдат съобщени допълнително.