ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА БРФК зооинж. Георги ХРИСТОЗОВ към клубовете, членове на БРФК

Уважаеми колеги, След официалното си встъпване в правомощия на 08.11.2018г., новото ръководство на БРФК положи всички усилия за плавен и законен преход. При нормални условия, той трябваше да приключи до една седмица. В хода на този процес, Управителният съвет и новоизбраният законен Президент на БРФК се сблъскаха с факти, хора и събития, които считат за…