Годишно Общо събрание на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”

Управителния съвет “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ), рег. по ф.д.№729/2011 г. по описа на СГС, Ф.О.-8 с-в,  със седалище и адрес на управление гр.София, район “Изгрев”, ж.к.”Изгрев”, ул.”Латинка” №34 (нова къща) Ви поканва да присъствате и вземете участие лично или чрез упълномощено от Вас лице в заседанието на редовно годишно Общо събрание на членовете на “НАЦИОНАЛЕН…

Специализирана изложба на БНКШПК

Специализирана изложба на БНКШПК със съдия г-жа Яна Щефанкова, Словакия, развъдник Balihara Ranch. Дата: 21.03.2020г. Място: зала Универсиада Час: 17:00   Семинар за породата бернско пастирско куче с г-жа Яна Щефанкова. Подходящ за развъдчици, киноложки съдии и любители на породата. Дата: 22.03.2020г. Място: зала Универсиада Час: 14:00   Краен срок за записване: 10.03.2020г. Повече информация…

Отчетно-изборно общо събрание на национален клуб Швейцарски пастирски кучета (БНКШПК)

ПОКАНА Управителният съвет на Български национален клуб Швейцарски пастирски кучета (БНКШПК) свиква отчетно-изборно Общо събрание на 20.03.2020г. (петък) от 18:00ч. на адрес: ул.“Люлин планина“ 33, партер. (Сградата е ъглова на ул. „Люлин планина“ и ул. „Тунджа“; входът е откъм ул.“ Тунджа „) Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: Представяне на нови членове; Отчет за дейността…