УКАЗАНИЯ ОТ СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ОТНОСНО ИОС 04.07.2021

У К А З А Н И Я № 20210710215619/13.07.2021г. По повод на заявление вх. № 20210710215619 / 10.07.2021г. от Антония Тодорова Турлакова на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ давам указания за допускане на вписване на следните обстоятелства: София 1111, ул. Елисавета Багряна №20 www.registryagency.bg тел.:…

Решения на УС на БРФК 23.07.2021г.

23.07.2021 По т.1. Поради това, че: – Камен Калчев – Председател на БКК Английски бултериер е обявявал кампания за събиране на пари от името на БРФК, без да бъде упълномощаван от УС. Той сам е признал това в публичното пространство; – На проведеното ИОС на БРФК на 04.07.2021г. г-н Калчев беше избран за Съпредседател на…

ДА СИ КАЖЕМ ИСТИНАТА ЗА ИОС НА БРФК 04.07.2021Г. ОРГАНИЗИРАНО И СТРУКТУРИРАНО ОТ ЛЮБОМИР ПОПАНТОНОВ

  Уважаеми български кинолози, Това обръщение е насочено основно към редовите членове на БРФК, които са объркани и много притеснени от непрекъснатата психо атака и манипулации на Любомир Попантоновците. Чрез съда е свикано ИОС на БРФК на 04.07.2021г. Приех искането за свикването на това събрание на 22.04.2021г. със забележката, че документът, който получавам е с…

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БРФК 06.03.2021, АСЕНОВГРАД

  Решение № 1: Гласуването ще е явно, като ще се гласува тайно, ако има такова предложение за съответната точка. Решение № 2: Общото събрание приема обявения дневен ред. Решение № 3: След проведеното гласуване Общото събрание реши: Изключва „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЕЛГИЙСКИ ОВЧАРКИ – БНКБО“ и „СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ УНГАРСКА ВИЗЛА““ от БРФК.…

В изпълнение решенията на ОС на БРФК от 06.03.2021г.

В изпълнение решение на ОС на БРФК от 06.03.2021г., с което всички права и задължения на БРФК, произтичащи от членството й в FCI, се прехвърлят на Българска Национална Федерация по Кинология, БНФК кани всички клубове, членове на БРФК, да станат нейни редовни членове. Поканата е изпратена на официалния електронен адрес на всеки клуб, член на…

Отворено писмо на Председателя на БРФК към членовете

Уважаеми Колеги и членове на БРФК, С настоящото отворено писмо искам да Ви информирам за състоянието на организацията към момента. На Общото събрание на организацията, проведено на 06.03.2021г., уведомих представителите на членовете на БРФК, че ще предприема действия по обявяването на БРФК в несъстоятелност, съгласно Закона. Той изисква от мен, като представляващ сдружението, да направя…

Кога ще работи офисът на БРФК?

Уважаеми Колеги, Вследствие на създалата се ситуация, офисът на БРФК няма да работи през м.април. За датата на отварянето му през м. май, следете за съобщение в сайта. Благодарим за разбирането и търпението ви!

РЕШЕНИЯ УС 01,03,2021

По т.1 Според „ПРАВИЛА за провеждане заседания на УС и ОС на БРФК в случаите на въведени от държавата ограничения или при други извънредни обстоятелства“, както и въведените от държавата ограничения и противоепидемиологичните мерки на 01,03,2021г., УС определя ОС на БРФК на 06,03,2021г. да се проведе изцяло присъствено при спазване на противоепидемиологичните мерки; По т.3…

Решения на УС на БРФК 15,02,2021г.

По т.1 УС приема „ПРАВИЛА за провеждане заседания на УС и ОС на БРФК в случаите на въведени от държавата ограничения или при други извънредни обстоятелства“ По т.2 УС ще излезе с Решение за начина на провеждане на ОС / на 06,03,2021/, съгласно приетите Правила, на 02,03,2021г. По т.3 УС определя Десислава Йорданова, член на…