Отчетно Общо събрание

Отчетно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ“ УС насрочва годишно отчетно Общо събрание на сдружението съгласно Чл. 45. от Устава на БШК дата, час и място на провеждането: 20.03.2020 г., 10:00 часа, в гр. София, Княжеска градина, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 99А, 1000 Център, София Дневен ред: Приемане и освобождаване на членове…

Документи, свързани с ОС на БРФК

Уважаеми колеги кинолози, Всички знаете, че през 2019 и 2020г. БРФК провеждаше международните киноложки изложби с помощта на фирма Панака Груп ЕООД, собственост на Иван Иванов. Това се налагаше поради голямата задлъжнялост на БРФК. До момента Иван Иванов не е предоставил годишен финансов отчет за периода 2019-2020г. Това възпрепятства предоставянето на ГФО на Панака Груп…

ОТМЯНА НА CACIB ФЕВРУАРИ, 2021

5XCACIB 17-21,02,2021г СЕ ОТМЕНЯ ПОРАДИ КОВИД СИТУАЦИЯТА И ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗЛОБЖИ, ПЛАНУВАНИ ЗА МАРТ, 2021г. СЕ ПРЕМЕСТВАТ ОТ СОФИЯ В АСЕНОВГРАД И СЕ УВЕЛИЧАВАТ С ЕДИН ДЕН, ТАКА ЧЕ ЩЕ БЪДАТ 5 X CACIB, 17-21,03,2021г

РЕШЕНИЯ УС НА БРФК 31,01,2021

По т.1 Г. Христозов да продължи разговорите с Финансовия министър и НАП за уточняване на точния размер и състав на дълга на БРФК По т.2 За да се спазят всички противоепидемиологични мерки, събранието да се проведе в голямо помещение, в което ще се спази 1,5м разстояние между хората и е възможно периодично проветряване. Възможно е…

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БРФК

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска републиканска федерация по кинология“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.6 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 06.03.2021 г. от 10:00 часа в град Асеновград, комплекс 40-те извора, при следния дневен ред: 1. Изключване на клубове от БРФК…

ЦВЕТИ ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЛУБ ДАКЕЛ – ПОРЕДНИЯТ САМОРАЗОБЛИЧИЛ СЕ В ИЗМАМА

ЦВЕТИ ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЛУБ ДАКЕЛ – ПОРЕДНИЯТ САМОРАЗОБЛИЧИЛ СЕ В ИЗМАМА На 25.01.2021г., Цвети Димитрова, Председател на БКК Дакел, изпрати на пощите на всички клубове, членове на БРФК, писмо с прикачен файл „Протокол от УС на БКК Дакел“ с дата 05.10.2020г. Този протокол тя изпраща като отговор на решенията на УС на БРФК от…

РЕШЕНИЯ УС 16.01.2021

16.01.2021 По т.1 Определят дата, място, час и дневен ред за провеждане на редовно Общо събрание на БРФК, както следва: Определя се дата 06,03,2021г., място – к-с 40-те Извора, Асеновград, час – 10,00ч., при следния дневен ред: 1. Изключване на клубове от БРФК на основания, предвидени в Устава на БРФК и/или при наличие на обстоятелства,…

Иван Иванов с два нови грабежа от БРФК

1.Всички знаете, че изложбите на БРФК се провеждаха чрез фирмата на Иван Георгиев Иванов – Панака Груп ЕООД, поради голямата задлъжнялост на БРФК. Иван Иванов сам предложи услужливо своята фирма, както и счетоводната фирма, която обслужва БРФК и Панака Груп ЕООД, където работи сестра му. След всяка изложба Иван Иванов получаваше в брой сумата, записана…

ОТВОРЕНО ПИСМО НА зооинж. ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ, ПРЕЗИДЕНТ БРФК, 28.12.2020г.

Уважаеми Колеги, Приятели и Съмишленици, Обръщам се към Вас по няколко от най-дискутираните теми на деня. Считам за абсолютно задължително всеки от Вас да се запознае със съответните обстоятелства и по възможност много добре да ги анализира и осмисли! Тема номер 1 – Решение на УС на БРФК от 26.11.2020 относно Г-н Любомир Попантонов На…

Решение на УС на БРФК от 21.12.2020

1. Свикват ОС на БРФК на 06.03.2021г. от 10.00 часа в гр. Асеновград, СЛК „40-те Извора“. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, ОС ще бъде отложено за 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като ще се проведе независимо от броя на явилите се. 2. ОС ще протече…