Кризисен план на БРФК за действие в условията на извънредно положения

Всички изложби, обявени по календарния план на БРФК ще се провеждат на открито, при стриктно спазване на мерките за недопускане на разпространение на заразата от коронавирус. При влошаване на обстановката изложбите ще бъдат отменяни или отлагани за други дати, като за това ще бъдат издадени своевременни информационни съобщения. По време на изложбите се ограничава участието на…

Отмяна на събития

УС на БНК Швейцарски пастирски кучета взе решение за отмяна на насрочените Общо събрание, Специализирана изложба с ранг САС и Семинар. Новите дати ще бъдат съобщени допълнително.

Годишно Общо събрание на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”

Управителния съвет “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ), рег. по ф.д.№729/2011 г. по описа на СГС, Ф.О.-8 с-в,  със седалище и адрес на управление гр.София, район “Изгрев”, ж.к.”Изгрев”, ул.”Латинка” №34 (нова къща) Ви поканва да присъствате и вземете участие лично или чрез упълномощено от Вас лице в заседанието на редовно годишно Общо събрание на членовете на “НАЦИОНАЛЕН…