Специализирана изложба на БНКШПК

Специализирана изложба на БНКШПК със съдия г-жа Яна Щефанкова, Словакия, развъдник Balihara Ranch. Дата: 21.03.2020г. Място: зала Универсиада Час: 17:00   Семинар за породата бернско пастирско куче с г-жа Яна Щефанкова. Подходящ за развъдчици, киноложки съдии и любители на породата. Дата: 22.03.2020г. Място: зала Универсиада Час: 14:00   Краен срок за записване: 10.03.2020г. Повече информация…

Отчетно-изборно общо събрание на национален клуб Швейцарски пастирски кучета (БНКШПК)

ПОКАНА Управителният съвет на Български национален клуб Швейцарски пастирски кучета (БНКШПК) свиква отчетно-изборно Общо събрание на 20.03.2020г. (петък) от 18:00ч. на адрес: ул.“Люлин планина“ 33, партер. (Сградата е ъглова на ул. „Люлин планина“ и ул. „Тунджа“; входът е откъм ул.“ Тунджа „) Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: Представяне на нови членове; Отчет за дейността…

Годишно Общо Събрание на БКБК

Уважаеми колеги, във връзка с Протокол /21.06.19 от заседание на УС на БРФК, ви уведовяваме, че Управителният Съвет на БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ БОБТЕЙЛ КЛУБ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно Общо Събрание на БКБК, което ще се проведе на 22.02.2020 г. (събота) от 10.30 ч. в гр.София, ул. Хан Крум 2 . При липса…