Телефон

+359 899 11 76 44

Email

Информация и запитвания: [email protected]

Служба племенна книга: [email protected]

Регистрация и изложби: [email protected]

Председател  БРФК: [email protected]

Адрес

гр. София 1113, ж.к. Изток, ул. „Чарлз Дарвин“ 27